Malý háj VII slavnostně zahájil výstavbu.

Malý háj VII slavnostně zahájil výstavbu.

Slavnostní zahájení výstavby se datuje 24. 4. 2018. Předtím předcházelo nabytí  účinnosti stavebního povolení na bytový dům Malý háj VII. ku dni 19. 4. 2018.

Pro klienty to znamená, že v nejbližších dnes se postupně budou moci vyjadřovat k tvz. "klientským změnám" svého bytu. To zpravidla zařizuje, vyřizuje případně sprostředkuje ten, kdo uzavřel s klienty smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu.

V případě Malého háje VII je to bytové družstvo Malý háj, dále jen BDHM.

Klienti se mají na co těšit!

Více fotodokumentace ze slavnostního zahájení na: http://www.bydlenisprirodou.cz/galerie

 

 

zpět další

Loader

 

Zajímavosti

Park Milovice
Nahoru