top of page

Úspory, které netěší.


Zdroj: Haló noviny, Rubrika: Názory - Polemika

Sněmovna v těchto dnech obdržela od Státního fondu rozvoje bydlení jeho výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2014.

 

V rozpočtu na loňský rok se počítalo s výdaji ve výši 2 533 milionů korun, ale skutečnost byla 1 857 milionů. Jsou to ale úspory, které netěší. Fond totiž již před časem přešel na poskytování podpor revolvingovou formou, tedy nízkoúročenými úvěry. Peníze poskytnuté žadatelům se mu vracejí zpátky a může je znovu použít. Uvedený výsledek proto svědčí o tom, že současné národní programy podpory rozvoje bydlení nenacházejí takový ohlas, jak bychom si přáli. Nejvíce peněz na úvěry směřovalo do programu Panel 2013+, kde se od srpna 2014 rozšířily možnosti oprav a modernizací bytového fondu, na něž je možné úvěr využít, i na balkony, lodžie, kotelny či úpravy v bytech. Přesto bylo podáno jen 216 žádostí za 842 milionů korun. I kdyby se všechny vyřídily kladně, část prostředků by zůstala ležet ladem. Nepochopitelná je situace, kdy v programu Pro obce Fond neuzavřel žádnou smlouvu o poskytnutí úvěru, protože je stále úročen třemi procenty, zatímco program Panel 2013+ nižšími dvěma procenty. A tak obce samozřejmě využívají raději druhou možnost.

Úpravu pravidel by potřeboval i program Výstavba, který byl zahájen v roce 2011. Má podporovat výstavbu nájemních bytů a nájemních bytových domů, a to jak nových, tak upravených z prostor určených k jiným účelům než k bydlení. Obce, města, fyzické i právnické osoby získají lepší úvěrové podmínky, pokud budou byty určeny pro tzv. skupinu vymezených osob, čili seniorů starších 65 let, sociálně nebo zdravotně postižených osob. V dnešní době, kdy zejména senioři v řadě míst marně hledají menší byt, kde by »utáhli« nájemné, zní sympaticky upozornění ve výroční zprávě: »Nízkoúročený úvěr je možné využít na stavební úpravy stávajícího velkého bytu, díky kterým vznikne alespoň jeden další nájemní byt.

 

Na program Výstavba se dalo využít až 280 milionů korun. Loni se ale uzavřely jen dvě smlouvy v celkové hodnotě přes 107 milionů korun, do letošního roku přešly tři přísliby úvěrů. A tak i představitelé SFRB k tomuto programu přidali poznámku: »Fond plánuje novelizaci vládního nařízení s cílem zlepšit úvěrové podmínky pro žadatele o úvěr a rozšířit rozsah podpory.« Jistě by bylo vhodné koordinovat tuto činnost s ministerstvem práce a sociálních věcí, zejména v souvislosti s předpokládanými novými povinnostmi obcí při zajišťování sociálního a dostupného bydlení.

V úvodním slovu k výroční zprávě najdeme mimo jiné konstatování, že je třeba se zaměřit na hledání nových nástrojů podpory a oblastí, které nejsou pokryty z ESIF fondů«. Možná by se nemuselo hledat daleko. V letech 2006-7 Fond poskytoval podporu na výstavbu družstevních bytů do vlastnictví bytového družstva. Podpora tehdy kombinovala dotaci ve výši sto tisíc korun a úvěr v maximální výši 700 tisíc na byt s tříprocentní úrokovou sazbou. Podpořila se tak výstavba 264 bytů. Politici KSČM opakovaně upozorňovali, že podmínky pro žadatele v tomto programu jsou příliš komplikované a je třeba je změnit. Místo toho se program pozastavil a stále čeká na nové spuštění.

V kuloárech se tehdy říkalo, že proti tomuto programu lobbují někteří soukromí majitelé domů a developeři, aby neukázal, jak přemrštěně vysoké jsou nájmy či ceny bytů. Mezitím jsme prošli hlubokou krizí, která snad u řady politiků mohla vést ke smetení předsudků vůči družstevnictví. KSČM dlouhodobě podporuje činnost Státního fondu rozvoje bydlení a jsme připraveni pomáhat v hledání cest k tomu, aby shromážděné prostředky lépe sloužily k podpoře rozvoje bydlení.

Commenti


bottom of page