top of page

ČMSS (Liška) pokračuje prémiemi pro děti a nově podpoří rodinné spoření houpacími sítěmi.


Zdroj: stavebky.cz

Dále pokračuje prémie pro děti a nově podpoří rodinné spoření houpacími sítěmi.

 

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) od 1. 4. 2017 zvyšuje poplatek za vedení účtu na 360 Kč ročně a omezuje prémie pro meziúvěry bez zajištění. Prémie pro meziúvěry bude nadále poskytována pouze v tarifu Kredit Refin.


Pokračují však prémie pro děti i dřívější klienty a nově od 10. dubna získají dárek rodiče, kteří uzavřou novou smlouvu o stavebním spoření sobě i svému dítěti. Poplatek za vedení účtu bude 360 Kč ročně Změnu poplatku avizovala ČMSS předem, stávající klienti tuto informaci obdrželi ve výpisu z účtu. Odrazilo se to i na zdejším diskusním fóru. Dosavadní poplatek byl 330 Kč ročně, jde tedy přibližně o 9% zvýšení, které se týká všech účtů - tedy účtu stavebního spoření ve fázi spořicí i úvěrové i účtu překlenovacího úvěru (meziúvěru). ČMSS účtuje poplatek na začátku kalendářního roku na rok dopředu. Při uzavření nové smlouvy o stavebním spoření je tento poplatek účtován v okamžiku vzniku nové smlouvy. Pokud je smlouva uzavřena v prvním pololetí, je účtován plný roční poplatek, při uzavření smlouvy ve druhém pololetí je poplatek poloviční.


Aktuální srovnání tarifů pro spoření Prémie a houpací sítě I ve druhém čtvrtletí bud pokračovat akce na podporu smluv pro mladé klienty.


Hlavní podmínkou je uzavření smlouvy o stavebním spoření před 22. narozeninami. Pokud mladý klient (nebo jeho rodiče) včas uhradí poplatek za uzavření smlouvy (1 % cílové částky), získá 50% slevu na tento poplatek, nejvýše však 1000 Kč.


Kredit Refin je překlenovací úvěr poskytovaný bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Ačkoli to podle názvu vypadá, že je určen pouze pro refinancování, není to zcela přesné.


Pro jeho poskytnutí musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • klient musí mít pozitivní úvěrovou historii u jiné banky nebo stavební spořitelny

  • překlenovací úvěr je určen ke koupi nebo výstavbě domu nebo koupi pozemku nebo převodu členských práv a povinností u družstevního bytu. Zmíněnou prémii může získat klient, který uzavře novou smlouvu o stavebním spoření a zároveň požádá o překlenovací úvěr Kredit Refin. Pokud zaplatí včas poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření (1 % z cílové částky), získá prémii ve výši poloviny z tohoto poplatku, nejvýše však 2000 Kč. Aktuální srovnání překlenovacích úvěrů

Comments


bottom of page