top of page

Na hypotéku lze koupit i družstevní byt.

Zdroj: Lidové noviny

 

Majitel družstevního bytu není vlastníkem nemovitosti, pouze členského podílu

v bytovém družstvu. Přesto může získat standardní hypotéku – ale jen za podmínky, že bude ručit jinou nemovitostí. Druhou variantou je tzv. předhypoteční úvěr nebo využití služby financování družstevního podílu. Podmínkou je převod do osobního vlastnictví do určitého termínu. "Byt musí být převeden do dvou let a následně musí sloužit jako zajištění úvěru," říká Vojtěch Batěk ze Sberbank.


Většina bank ale vyžaduje převod do jednoho roku. "Čerpání hypotéky je podmíněno předložením Smlouvy o úplatném převodu členských práv, povinností a členského podílu v bytovém družstvu," říká Pavla Kozáková za Českou spořitelnu.

Nutné bývají i další doklady. "Například písemné prohlášení družstva, z něhož vyplývá, že družstvo nemá vůči převádějícímu členovi a bytu žádné finanční pohledávky a že družstvu byla či řádně bude uhrazena celá anuita," říká Marcela Střelcová z Partners.


Často je podle ní v případě dočasné nemožnosti ručit bytem potřeba úvěr zajistit jiným způsobem, např. blankosměnkou. Po dobu předhypotéky budete navíc splácet pouze úroky, nikoliv i jistinu. "Pokud by došlo k tomu, že v daném termínu nebude úvěr zajištěn nemovitostí – tedy, že z předhypotečního úvěru nevznikne klasický hypoteční úvěr – může banka převést tento úvěr na spotřebitelský," říká Střelcová. Anebo bude banka požadovat jinou nemovitost do zástavy či doplacení úvěru. Pokud tedy nemáte jistotu, že byt bude včas převeden do osobního vlastnictví, je vhodnější variantou úvěr ze stavebního spoření.

Comments


bottom of page