top of page

Na půdě Senátu se uskutečnila 11. prosince diskuse týkající se legislativy družstevního bydlení.


Zahájení se neslo v duchu představení legislativních problémů bytových družstev a společenství vlastníků, v dalším sledu seznámení se s poslaneckými návrhy změn, které mají bytovou problematiku v plánované novele řešit.

 

Na semináři, který pořádal senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu

a životní prostředí, vystoupil mimo jiné například ministr spravedlnosti Robert Pelikán, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jiří Bárta nebo předseda Sdružení na ochranu nájemníků Milan Taraba.


Téma:

Družstevní bydlení se týká statisíců bydlících i těch, kteří tuto formu bydlení zvažují. Proto považuje senátní výbor za důležité seznámit i širokou veřejnost

s připravovanými změnami a zároveň existujícímu problémy a umožnit jim tak, aby se více zapojili, aby se mohli k tomuto tématu vyjádřit.


Program semináře:

9.30 hod. Zahájení semináře

 • Miloš Vystrčil, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR

 • Robert Pelikán, ministr Ministerstva spravedlnosti ČR

9.45 hod. I. BLOK: Představení aktuálních legislativních problémů

bytových družstev a SVJ

 • Jiří Bárta, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev

 • František Lébl, předseda Sdružení bytových družstev a SVJ

 • Milan Taraba, předseda Sdružení na ochranu nájemníků

 • Martin Kroh, Družstevní marketingové sdružení ČR

 • Kateřina Horáková, legislativně-právní oddělení SČMBD

10.45 hod. II. BLOK: Představení poslaneckých návrhů změn legislativy

spojené s bydlením

 • Jeroným Tejc, předseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 • Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR

 • Klára Dostálová, náměstkyně ministryně Ministerstva pro místní rozvoj ČRJ

 • Josef Darebný, oddělení bytového práva v odboru bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR

11.00 hod. Diskuse a zhodnocení

12.00 hod. Závěr

13.00 hod. Tisková konference


Kommentit


bottom of page