top of page

Nová zelená úsporám

V letech 2009 až 2015 získalo dohromady od státu v rámci programu Zelená úsporám 74024 majitelů bytových domů a rodinných domů 20 miliard korun. Pro roky 2016 až 2021 je připraveno 27 miliard korun pro bytové domy v Praze a rodinné domy po celé republice.


Podle toho, jak se bude vyvíjet poptávka, se budou ze Zelené úsporám uvolňovat další peníze, které stát získává z prodeje emisních povolenek. Do roku 2021 nabídne dotační program 20 až 27 miliard korun, které si mezi sebou rozdělí pražské bytové domy a rodinné domy po celé republice. Majitelé pražských bytovek už měli možnost žádat o peníze na zateplení loni. Připraveno pro ně bylo jednorázově

500 milionu, výzva ale byla časově omezená a maximální výše podpory byla jen

20 procent. Dorazilo pouze 290 žádosti za 174 milionů korun.


Nyní je ale výzva kontinuální což znamená, že majitelé mohou žádosti průběžně posílat až do roku 2021. A ti kteří úspěšně zažádali loni, mohou svou žádost přepsat do letošní výzvy, a dostat tak vyšší podporu.


Majitelé pražských domů, činžáků či paneláků mohou od 15. března začít žádat

o dotace na zateplení a energetické úspory. V energeticky nejúspornějších případech se výše podpory v hlavním městě poprvé zvýšila z 20 na 30 procent - stejně jako ve zbytku republiky. Jako bohatý region nemůže Praha čerpat evropské peníze, zdejší vlastníci, ale mohou využít dotačního programu Zelená úsporám. Pro letošek je zde pro Prahu připraveno čtvrt miliardy. Předpokládá se ale, že žádosti

o peníze začnou přicházet spíše později, bytová družstva nebo společenství vlastníků si totiž musí před podáním žádosti záměr nechat schválit svými členy.


Na co se může žádat

  • výměna oken či dveří

  • zateplení

  • výměna starého kotle na tuhá paliva

  • pořízení solárních panelů

  • vypracování dokumentace a technický dozor

NOVÉ KOTLE

Pražské i mimopražské domy mohou získat příspěvek na výměnu zastaralých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za zařízení spalující biomasu nebo například plynové kotle, napojení na centrální zásobování teplem, případně na instalaci plynového tepelného čerpadla. Jen v Praze je evidováno více než tisíc kotlů na tuhá paliva v bytových domech, z nichž řada z nich je či brzy budou nevyhovující.


SOLÁRNÍ PANELY

O dotace na fotovoltaiku si od října mohou v rámci Zelené úsporám žádat majitelé rodinných domů. Nově stát přispěje i na namontování panelů na bytové domy

a paneláky. S podporou solárních panelů počítá i mimopražský program. Pomocí fotovoltaiky mohou majitelé bytů například ohřívat vodu nebo vyrobenou elektřinu využít v bytech či ve společných prostorách - pro osvětlení chodeb, provoz výtahu či garážových vrat.


ZATEPLENÍ A NOVÁ OKNA ČI DVEŘE

Na zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy nebo výměnu oken a dveří dostanou majitelé bytových domů po celé republice příspěvek, pokud úspora energie bude minimálně dvacetiprocentní.


Domy mimo Prahu

Ani na ty se nezapomnělo. Na zateplení mimopražských domů neproudí peníze ze Zelené úsporám, ale z evropských fondů. Letos je připraveno 4,5 miliardy. EU z toho platí 1,35 miliardy, zbytek peněz je ze státního rozpočtu. Příjem žádostí spustilo ministerstvo pro místní rozvoj v prosinci, žádat je možné do konce listopadu.


Výše podpory se určí podle toho, jak vysokou úsporu energie projekt přinese. Maximum je 32,3 procenta nákladů. Musí se jednat o dům nejméně se čtyřmi byty, ve kterém slouží minimálně polovina plochy k bydlení. Šanci mají projekty, které začaly nejdříve v roce 2014 a skončí nejpozději v září 2018. Žádosti se přijímají na zateplení domu, výměnu oken či zdroje tepla a instalaci solárních panelů.


Commentaires


bottom of page