top of page

Od nového roku jsou povinné měřáky na teplo a teplou vodu.

Zdroj: ct24.cz

Podle zákona se povinnost instalovat měřidla týká všech nemovitostí, kde se celkové náklady na teplo rozpočítávají mezi konečné odběratele.

 

Zejména se tedy jedná o bytové domy a paneláky. Naopak v rodinných domech, na chatách a chalupách takové přístroje být nemusí.


Pokud vede do bytu pouze jeden přívod tepla, instaluje se takzvaný kalorimetr - jeden na celý byt. V místech s více stoupačkami, nejčastěji v panelácích, by měly být na každém radiátoru takzvané indikátory. To se týká i měřidel teplé vody. "V řadě činžovních domů ze 30. let jsou stoupačky na rozdíl od panelových domů zakryty za obklady, kuchyňskými linkami apod., takže v případě montáže měřidel jsou pak náklady v řádu desítek tisíc, někdy i statisíců," kritizuje Karel Polata z Občanského sdružení majitelů domů.


Podle něj jde sice o zákonnou povinnost podle českého práva, evropská směrnice ale říká, že se mají individuální měřiče zajistit pouze v případech, kdy je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie. "Tady to efektivní zcela určitě není," dodává Polata.


Podle Jana Teichera ze Státní energetické inpsekce se musí zákonná povinnost naplnit, takže majitelům vzniknou vícenáklady. Příslušná vyhláška ale vyšla pozdě, proto nebude inspekce hned po novém roce udělovat pokuty. 


Podle zákona se bude teplo a teplá voda rozúčtovávat podle údajů na měřičích jen v případě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci, v případě družstevních bytů se všemi nájemci, kteří jsou současně členy družstva, a u společenství vlastníků se všemi vlastníky. Pokud se ale poskytovatel služeb, vlastníci jednotek nebo družstevnicí nedohodnou, rozdělí se úhrada za teplo nebo teplou vodu na základní a spotřební složku. Základní se bude odvíjet od plochy bytu, spotřební od náměrů na měřičích a vodoměrech.


Firmy, které instalují měřidla, před koncem roku nestíhají pokrýt poptávku. Řada bytových družstev totiž čekala s instalováním měřidel až na zmiňovanou vyhlášku. "Vlastníci bytů nebo majitelé domů to nechali na poslední chvíli, takže teď se finišuje prakticky dva měsíce před koncem roku," uvedl Karel Vlach, obchodní ředitel společnosti Enbra, která se instalací měřidel tepla zabývá. Ministerstvo průmyslu podle něj mohlo vydat vyhlášku dříve, nicméně se čekalo, že žádné zásadní změny nepřinese. "Dá se říct, že někteří lidé mohli čekat, až vyjde, ale je to spíš výmluva," uvedl Vlach.


Comments


bottom of page