top of page

Příjem žádostí do programu Panel 2013+ obnoven od 11. 1. 2013

Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů

 

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).


Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012.


Žádosti do programu přijímáme od 11. ledna 2013.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na kompletní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

  • Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od ledna 2013 1,09% p.a.

  • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.

  • Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

Podrobnosti k programu naleznete také v praktické příručce, která vás provede podmínkami a potřebnými náležitostmi.

Comments


bottom of page