top of page

Panel 2013 + schválen!


Vláda schválila nařízení vlády, podle kterého bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů.

 

Nařízení bylo předloženo jako novela původního programu pod č. 299/2001 Sb., vláda dnes rozhodla, že tato změna, kterou se přechází z dotačního titulu na úvěrový, musí být pojata jako nové nařízení vlády, nikoliv novela. Její obsah zůstává, ale dále bude nařízení vlády vedeno pod novým číslem, a následně bude vloženo do Sbírky zákonů.

Comments


bottom of page