top of page

Zákon zřejmě nově upraví účtování nákladů na teplo v bytech


Zdroj: publikováno E15

Sněmovna podpořila novelu zákona upravujícího otázky související s užíváním bytů, která stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu a také snižuje výši některých pokut.

 

Náklady za dodávku tepla se podle předlohy budou moci v určitých případech rozúčtovat podle údajů na měřičích tepla a náklady na teplou vodu z údajů na vodoměrech.

Takto rozúčtovat náklady bude možné na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci, v případě družstevních bytů se všemi nájemci, kteří jsou současně členy družstva, a u společenství vlastníků se všemi vlastníky. Pokud se ale poskytovatel služeb, vlastníci jednotek nebo družstevnicí nedohodnou, rozdělí se úhrada za teplo nebo teplou vodu na základní a spotřební složku. Základní se bude odvíjet od plochy bytu, spotřební od náměrů na měřičích a vodoměrech. Bližší podrobnosti o poměru těchto složek a další detaily má stanovit ministerstvo pro místní rozvoj ve vyhlášce.

Změna způsobu rozúčtování bude možná jen po konci zúčtovacího období.

Nižší pokuta za zpoždění

Předloha také snižuje nejvyšší pokutu pro případ, že by příjemce služeb, například vlastník bytu, nebo jejich poskytovatel, nesplnil svoji povinnost ve stanovené lhůtě. Dosud činí pokuta 100 korun za každý den prodlení, nově se snižuje na 50 korun.

"Pokuta ve výši 100 korun za každý započatý den prodlení se jeví, podle názoru především laické veřejnosti, jako nepřiměřeně vysoká,"

uvádí ministerstvo pro místní rozvoj. Zákon ale zachovává možnost, aby si obě strany dohodly pokutu nižší.

Comments


bottom of page