top of page

Kulatý stůl na téma „Družstevní bydlení – družstevní politika“

Setkání se konalo za účasti zahraničních hostů, odborníků, kteří přijali pozvání z reSITE , přednášejících na hlavním pódiu

ve Forum Karlín.

 

Měli jsme tu čest ukrojit z jejich časového harmonogramu a sdílet tak s nimi v komornějším prostředí kulatý stůl k tématu „DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ A DRUŽSTEVNÍ POLITIKA“ v rámci hlavního tématu letošní konference: „ACCOMMODATE“. Za českou stranu přijali pozvání přední zástupci politických stran, zastupitelé městských částí, developeři, odborníci z řad architektů, právníků a nevládních organizací.  


Proběhla zajímavá výměna názorů všech zúčastněných k tématu, které je živé na mezinárodní úrovni. Pod nosným tématem konference, jehož cílem byla inspirativní architektura a strategie pro plánování měst a udržitelný development s řešením pozitivního dopadu na kvalitu života ve městech, se ukázalo téma „DRUŽSTEVNÍ POLITIKA a DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ“ jako pozitivní reakce na vývoj současného trhu.


Zahraniční hosté zdůraznili přínos bytových družstev a společností pro neziskový development založený na aktivitě těch, kteří se chtějí vytvářet společné komunity, které si navzájem dokáží pomoci při hledání příležitostí k zajištění bydlení. Zaznělo více připomínek ze strany přítomných právníků a odborníků na legislativu, že jsou to právě bytová družstva, která mohou být svým charakterem nejlépe vyhovujícím subjektem pro organizaci nákladového bydlení při ponechání dostatečného prostoru pro samosprávné uspořádání vnitřních vztahů (např. volná úprava vypořádacího podílu, postavení zakladatelů jako garantů přípravy a průběhu výstavby nebo vnitřní úprava pravidel užívání bytů i samotného domu). Přítomní zástupci města či městských částí a politických stran potvrdili, že mají

o přednesená témata a jejich řešení zájem a vyzvali k pokračování diskuze

o možnostech větší spolupráce obcí a bytových družstev…


Konference ReSITE 2018 se uskutečnila mimo jiné pod záštitou hlavního města Prahy, Svazu měst a obcí České republiky, České společnosti pro rozvoj bydlení a mnoha dalších institucí a společností.


Díky také patří dlouholetému partnerovi družstevní bytové výstavby developerské společnosti Finep, s jehož podporou a účastí se setkání uskutečnilo.


Váš tým Coop Development, družstvo


Comments


bottom of page