top of page

Časté dotazy

Na této stránce uvádíme nejčastěji kladené otázky v souvislosti s družstevním bydlením. Pokud zde nenajdete odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás.

Co je to družstevní bydlení?

Družstevní bydlení je výhodnou kombinací vlastnického a nájemního bydlení. Na pořízení bytu stačí 25–30 % jeho celkové ceny a zbytek ceny se platí konstantními měsíčními splátkami. Díky tomu se k novému bytu dostanete snadno i bez hypotéky.

Pro koho je družstevní bydlení vhodné?

  • Chci bydlet ve vlastním, nemám dost finančních prostředků na koupi nového bytu, ale zadlužovat se nechci.

  • Mám nepravidelnou, i když dostatečnou, výši příjmu a tak nedosáhnu na hypotéku.

  • Mám záznam v rejstříku dlužníků a mám tak zavřenou cestu k hypotéce.

  • Mám děti, kterým chci zajistit výhodné bydlení např. při studiu.

  • Stěhuji se často za prací a hledám výhodné bydlení.

  • Hledám dlouhodobě výhodnou investici finančních prostředků.

Mohu si pořídit nové bydlení i bez zadlužení a prokazování svých příjmů

a platební schopnosti?

Ano, u družstevní bytové výstavby si totiž úvěr bere družstvo a sami členové družstva se nezadlužují, ani se nemusí nijak bance prokazovat, pouze hradí družstvu měsíční splátky (ve formě anuity), kterými se splácí úvěr

družstva u banky.

Kolik peněz potřebuji, abych si mohl/a nové bydlení pořídit?

Stačí splatit 25-30% kupní ceny vybraného bytu a získáváte právo nájmu tohoto bytu. Zbývající část platíte formou měsíčních splátek (nájmu). Po splacení celé ceny bytu si ho můžete převést do osobního vlastnictví.

 

Jaká je výše měsíčních splátek úvěru družstva?

Měsíční splátky jsou konstantní po celou dobu splácení na rozdíl od tržního nájmu, který se bude zvyšovat. Měsíční splátky se vypočítávají z ceny bytu po odečtení základního členského vkladu – tj. ze 70–75 % celkové ceny bytu

- a rozpočítávají se na celé období splácení úvěru, které si vzalo družstvo, obvykle (20–25let).

 

Jaká je celková výše měsíčních nákladů na bydlení v družstevním bytě?

K měsíčním splátkám úvěru, které si vzalo družstvo na výstavbu, je do měsíčních nákladů na bydlení třeba započítat také standardní výdaje za zálohy na energie, služby a poplatky v domě.

Mohu splatit zbývající členský podíl dříve mimořádnou splátkou?

Ano, jednou za smluvené období s bankou lze předčasně bez jakýchkoliv sankcí částečně nebo úplně splatit zbývající část členského podílu.

Kdo je vlastníkem domu?

Vlastníkem domu i pozemku je družstvo.

Kdo je vlastníkem bytu?

Vlastníkem bytu je až do převodu bytu do soukromého vlastnictví družstvo. Člen družstva do té doby není vlastníkem bytu, ale jeho nájemcem.

Mohu si převést byt do soukromého vlastnictví?

Ano, po splacení celého členského podílu, a to buď při uplynutí doby, na kterou byly splátky rozpočítány, nebo předčasným splacením bez jakýchkoliv sankcí jednou za smluvené období s bankou.

 

Mám na byt, ke kterému mám právo nájmu, přednostní právo při převodu do osobního vlastnictví?

 Ano.

Mohu prodat družstevní byt?

Ano, s tou výhodou, že při prodeji družstevního bytu se neplatí daň z převodu nemovitosti. Prodej probíhá formou převodu členských práv a povinností na nového nájemníka (nového člena družstva), který koupí získává právo

k nájmu bytu.

Mohu pronajmout družstevní byt?

Ano. Se souhlasem družstva v souladu s jeho stanovami.

Mohu v družstevním bytě provádět stavební úpravy?

Ano, stavební úpravy či rekonstrukce bytu je ale možno realizovat pouze se souhlasem družstva.

 

Jaké mám povinnosti při vstupu do družstva?

Při vstupu do družstva je třeba zaplatit základní členský vklad v minimální výši 25–30 % ceny vybraného bytu. Po kolaudaci domu se začínají platit smluvené měsíční splátky, kterými se vyrovnává členský podíl až do 100 % a zároveň splácí úvěr, který si na výstavbu vzalo družstvo.

Jak vysoký je základní členský vklad do družstva?

Základní členský vklad je v minimální výši 25–30 % ceny vybraného bytu. Je však možné splatit i libovolně vyšší částku. Výše základního členského vkladu se promítá do výše měsíčních splátek, které se sníží.

Musím splátku základního členského vkladu skládat v hotovosti?

K úhradě základního členského vkladu je možné využít vlastní prostředky v hotovosti, stavební spoření, úvěr ze stavebního spoření i jiné finanční produkty. S nejvhodnějším způsobem úhrady základního členského vkladu Vám rádi poradíme v sekci Poradenství.

Jaké mám povinnosti jako člen družstva?

Povinnosti člena družstva vyplývají ze stanov družstva. Hlavními povinnostmi člena družstva je dodržování stanov

a pravidelné splácení měsíčních splátek.

Kdy a jak mohu vystoupit z družstva?

Vystoupení z družstva je nejvýhodnější řešit prodejem bytu, tedy převodem členských práv a povinností na nového nájemníka, který získává právo k nájmu bytu, který opouštíte, a přebírá povinnost splácet měsíční splátky až do splacení 100% členského podílu.

Mohu být z družstva vyloučen?

Pokud nebude člen družstva plnit své povinnosti, může být z družstva vyloučen.  Účast člena v družstvu zaniká a vzniká mu nárok na vyplacení vypořádacího podílu.

bottom of page