top of page

O společnosti

Coop Development, družstvo je výstavbové družstvo založené začátkem roku 2012.

Coop Development se zaměřuje především na družstevní výstavbu v rámci celé České republiky zejména prostřednictvím spolupráce s lokálními partnery - developery a bytovými družstvy.

Navazuje na zkušenosti, které mají oba její zakladatelé Mgr. Anna Ježková a Ing. Aleš Kocourek v oblasti řízení výstavby a organizovaní developerské činnosti.

Mgr. Anna Ježková se zabývá developerskou činností od roku 2003 ve společnosti Atkins a Langford Development, která je partnerem společnosti Federal S.A. Obě tyto  společnosti za svojí existenci realizovaly několik desítek projektů na území Evropy. Společnost Atkins a Langford se zaměřuje zejména na rezidenční výstavbu v různých segmentech, přenáší dobré zkušenosti z Francie v oblastech jako seniorské bydlení a sociální bydlení.

Ing. Aleš Kocourek je zakladatelem společnosti KASTEN spol. s r.o., vzniklé v roce 1995 s cílem provádět v nejvyšší možné kvalitě prakticky veškeré stavební práce, včetně provádění pozemních staveb na klíč. Působí na území celé České republiky. Dnes patří mezi přední soukromé firmy v oblasti stavebnictví se širokou škálou aktivit zahrnujících výrobu, obchod i služby. Již několik let se řadí do první stovky stavebních společností v České republice.

Coop Development, družstvo spolupracuje s mezinárodní organizací International Cooperative Alliance.

Partneři:

Partnerem družstva Coop Development je jedno z nejstarších a největších družstev v České republice, a to Stavební bytové družstvo Praha. Za 55 let své činnosti se stalo stabilním a často vyhledávaným partnerem pro své klienty z řad společenství vlastníků jednotek, bytových družstev i developerských firem na celém území hlavního města i v jeho okolí.  Toto partnerství s SBD Praha obohacuje Coop Development o kontinuitu informací k celé problematice družstevnictví, na druhou stranu Coop Development zajišťuje pro SBD Praha aktuální data z realitního trhu, spolupráci v oblasti správy budov a monitorování moderních technologií.

FINEP CZ a.s patří do skupiny FINEP HOLDING, která je, se základním jměním 4 miliardy korun, největší českou developerskou skupinou v České republice. Za dobu svého vzniku si vybudovala na českém a slovenském trhu velmi silnou pozici. K dnešnímu dni postavila více než 6500 bytů a úspěšně dokončila desítky rezidenčních projektů v České republice a na Slovensku.

VCES a.s. zajišťuje generální dodávky staveb od přípravy zakázky přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby. Ke klíčovým stavebním proudům společnosti patří pozemní stavby, vodohospodářské a vodní stavby, ekologické a inženýrské stavby a dopravní stavby. Svým podílem na českém stavebním trhu se VCES a.s. řadí do první desítky stavebních dodavatelů v České republice.  Od poloviny roku 2006 je VCES dceřinnou společností druhé největší stavební společnosti na světě - stavební skupiny Bouygues.

SBD Sever vzniklo již v roce 1965 a má tak v oblasti správy a péče o bytový fond mnohaleté zkušenosti. Na rozdíl od let předešlých, kdy SBD Sever spravovalo výhradně svůj vlastní bytový fond, v současnosti již převládá správa domů v majetku jiných osob, kterými jsou zejména společenství vlastníků, malá bytová družstva nebo obce a města. V současnosti spravuje více než 10000 bytových i nebytových jednotek v cca 300 domech zejména v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Jilemnici, v Českém Dubu a v okolí těchto měst.

Společnost EBM – Expert Building Management, s.r.o. byla založena v  roce 1998. Svým vznikem navázala na činnosti svého zakladatele, který působil od roku 1991 nejdříve ve společném Československu, po rozdělení federace na Slovensku. Zabývá se především projektovou a inženýrskou činností, výkonem technického dozoru investora, realitní činností a přípravou projektů v České republice i na Slovensku.

a další...

bottom of page