top of page

České stavebnictví poroste v roce 2016 o 2,4 procenta


Zdroj: hospodářské noviny

Stavební sektor v letošním i příštím roce mírně poroste. Ředitelé stavebních firem očekávají mírný růst sektoru o 2,4 procenta letos a o dvě procenta v roce 2017.

 

Na růstovém vývoji se shodli čtyři z pěti ředitelů firem, avšak panují zde určité rozdíly v závislosti na velikosti společnosti nebo zaměření její činnosti.

Spolu s trhem porostou také tržby firem, a to v průměru o 2,5 procenta. Avizovaný růst plánují zástupci společností dosáhnout hlavně navyšováním objemu zakázek. Marže stavebních firem napříč všemi segmenty mírně vzrostly. Vyplývá to

z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber.


Velkou roli v odpovědích ředitelů však hraje velikost firmy a její zaměření. “Zatímco zástupci malých a středních firem předpokládají růst až o tři procenta, velké firmy očekávají v roce 2016 stagnaci (růst 0,1 procenta). Znatelné rozdíly v predikcích panují také mezi firmami zabývajícími se pozemními (růst 3,6 procenta), či inženýrskými stavbami (pokles o 1,1 procenta),“ prezentuje výsledky Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. S tím souhlasí i Robert Mikeš, marketingový ředitel SGCP, divize Weber: “Stavebnictví, jak doufáme, by mohlo narůst o tři procenta, ale rozdíl bude podle segmentů, tak jako vždy, a to zejména dopravní stavby versus pozemní.“ “Na jedné straně můžeme počítat se stabilním růstem rezidenčního a komerčního sektoru, na straně druhé se stále potýkáme

s velkými meziročními výkyvy v oblasti výstavby liniových staveb (infrastruktura).

Co je však podstatné - poroste také ziskovost zakázek. Nicméně již dnes vidíme

v některých oborech významný nedostatek kapacit,“ komentuje očekávaný vývoj Karel Köszegi, ředitel strategického plánování a jednatel společnosti CEMEX Czech Republic.


Společně s objemem produkce porostou také tržby, a to v průměru o 2,5 procenta oproti předešlému roku. I zde se však odpovědi ředitelů stavebních společností výrazně liší. Pesimistické vyhlídky mají velké firmy (růst 0,3 procenta) a společnosti zaměřené na inženýrské stavby (pokles tržeb o 1,7 procenta). Naopak ředitelé firem zabývajících se pozemními stavbami předpokládají růst svých tržeb o 3,9 procenta. Třetina firem plánuje zvyšovat ceny svých stavebních prací (33 %), dvě třetiny firem plánují své ceny zachovat (66 %). Naopak snižovat ceny plánuje již jen jedno procento stavebních společností. Nejčastěji plánují zvyšovat své ceny velké stavební společnosti (50 %). Hlavním důvodem pro toto zvýšení je nárůst cen subdodavatelských prací a snaha firem o vytvoření nebo růst zisku.

“Z dlouhodobého pohledu je nezbytně nutné pro další rozvoj oboru opustit oblast dumpingových cen a zohlednit růst cen vstupů,“ tvrdí Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav.


 

Mírný růst stavebnictví bude pokračovat i v příštím roce, a to v průměru o dvě procenta. “Pozemní stavitelství čeká pomalý, ale stabilní růst, kdy rezidenční výstavbu pohání nízké sazby u hypoték, průmyslovou a kancelářskou pak neustávající zájem investorů o Českou republiku,“ vysvětluje Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG Česká republika.

V roce 2017 počítá sedm z deseti stavebních společností s dalším navýšením tržeb, a to v průměru o tři procenta. Razantnější růst tržeb se očekává zejména v segmentu velkých společností, kde by měl dosahovat až 4,3 procenta.


Výrobní kapacity stavebních společností jsou podle jejich zástupců v současnosti naplněny ze čtyř pětin (79 procent), přičemž firmy mají nasmlouvané zakázky

v průměru na dalších 6,6 měsíce. Výjimkou jsou zde opět velké firmy, které mají nasmlouvané zakázky na téměř 10 měsíců dopředu. Pro více než třetinu stavebních společností (37 procent) představuje tento stav v meziročním srovnání navýšení objemu nasmlouvaných zakázek, zatímco jejich pokles ve srovnání se stejným obdobím minulého roku hlásí přibližně čtvrtina (23 procent) firem. “Doufám, že

i v letošním roce 2016 bude pokračovat v českém stavebnictví růst produkce.

Hrozí však velké nebezpečí, které je spojeno s požadavkem EU na opětovné posuzování staveb procesem EIA u dopravních staveb. Příslušné státní orgány, zejména Ministerstvo životního prostředí, trestuhodně zaspaly. Důsledkem toho může být, že v příštích třech letech nebudou moci být zahájeny plánované stavby dálnic a silnic,“ uzavírá Petr Čížek, výkonný ředitel, SWIETELSKY stavební, s. r. o.

コメント


bottom of page