top of page

27. 11. 2012, tisková zpráva

Aktualizováno: 14. 12. 2018


Budoucnost bydlení v České republice pomohou řešit družstevní byty


Družstevní bydlení se vrací. Na trh s byty, který je dlouhodobě v ekonomické krizi, vstupuje nový hráč – výstavbové družstvo Coop Development. To nabízí řešení lidem, kteří nedosáhnou na hypotéku, nebo nechtějí mít byt v přímém vlastnictví. Coop Development se spojuje se silnými partnery, jako jsou Finep v Praze a VCES ve východních Čechách, a začíná stavět v několika lokalitách družstevní byty, ve kterých se kombinuje nájemní vztah s právem na budoucí vlastnictví.

 

Družstevník je členem družstva, které jím užívaný byt vlastní. Žadatelem o úvěr je právě družstvo a člen družstva se díky tomu nemusí sám zadlužovat ani nikomu prokazovat svůj příjem.  „Družstevník složí pouze členský vklad, standardně ve výši 25 – 30% ceny bytu, a zbytek ceny pak splácí formou měsíčních splátek. Forma družstevního vlastnictví tak může oslovit mimo jiné ty zájemce, kteří nejsou v takové ekonomické situaci, aby si mohli byt v osobním vlastnictví dovolit,“ říká Anna Ježková, předsedkyně družstva Coop Development.


Družstevní bytové vlastnictví

zaplní díru na trhu


Historie českého družstevnictví sahá do 19. století. Družstevní bydlení je tradiční formou bydlení, která však byla v posledních letech v České republice spíše přehlížena a kladl se větší důraz na přímé vlastnictví.


Zajištění bydlení formou členství v bytovém družstvu má několik výhod. „Je to především způsob financování, obvykle nižší cena, snazší správa bytu jako části družstevního domu a také jednodušší, rychlejší a levnější nakládání s členstvím v družstvu, např. převodem členských práv a povinností na nového člena družstva včetně práva nájmu bytu“, upřesňuje Aleš Kocourek, výkonný ředitel Coop Development.


Zdrojem financí pro výstavbu, kterou plně zajišťuje bytové družstvo, je kombinace členských vkladů a úvěru financující banky. Zájemce o družstevní byt tak musí zaplatit členský vklad. Zbytek ceny bytu, garáže či dalších nebytových prostor pak splácí měsíčními úhradami jako součást nájemného.


Kontakt pro bližší informace:

Iva Fikarová

Comments


bottom of page