top of page

Družstevní výstavba tématem velkých bytových družstev ČRZačátkem června proběhla první online konzultace zástupců velkých bytových družstev v České republice napříč Svazem českých a moravských bytových družstev a Družstevním marketingovým sdružením Česká republika na téma družstevní bytové výstavby.

Právě zapojení velkých bytových družstev jako hlavních organizátorů tohoto typu výstavby by mělo patřit k hlavní pozornosti obou družstevních spolků. Ověření aktuálního stavu a zájmu členských družstev o družstevní bytovou výstavbu bylo hlavním cílem.


Družstevní výstavba si totiž svými výsledky v poslední dekádě získává stále větší pozornost zájemců o vlastní bydlení, ale i měst a obcí jako jedna z možných cest k dostupnějšímu bydlení.

Spolupráce družstevních a municipalitních samospráv může vést k realizaci projektů, jejichž základem bude v zásadě nákladové pořízení bytových domů. To je totiž hlavním principem fungování bytových družstev a družstevních spolků všude ve světě a příklady mnoha evropských zemí ukazují, že tento model funguje vedle jiných forem bydlení a má své nezastupitelné místo v bytové výstavbě.


Je skvělé, že již dnes existují stavební bytová družstva, která se vrací ke svým kořenům a realizují zajímavé projekty, které jsou všechny do jednoho velmi rychle obsazovány novými členy bytových družstev. A historie 10-12 let fungování novodobých bytových družstev také ukazuje, že tento segment nepředstavuje zásadnější riziko pro financující banky a jejich hospodaření je stabilní.

Závěry z úvodního jednání povedou k vytvoření platformy pro družstevní bytovou výstavbu s cílem výměny zkušeností, zpracování modelů družstevní bytové výstavby, ale i hledání příležitostí k realizaci projektů a podpor v legislativní či daňové oblasti.

Comments


bottom of page