top of page

Družstevní bydlení se stává trendem

Na financování bydlení se v uplynulém období nepříznivě podepsaly vysoký nárůst úrokových sazeb hypoték a dvouciferná inflace spojená zejména s prudkým zvyšováním cen energií a dalších životních nákladů. Rovněž Česká národní banka zpřísnila podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů. To vše vedlo k ochlazení trhu. Zájem o koupi domů i bytů se razantně snížil. Ještě více pak poklesla poptávka po rekreačních nemovitostech. Trendem se stává družstevní bydlení.


Ačkoli se v roce 2022 staly hypotéky méně dostupnými a zájem o ně se propadl na minimum za poslední víc než dvě dekády, jejich ceny stagnují. „Banky se v tuto nejistou dobu chrání před situací, kdy by se v Česku zhoršil ekonomický výhled a příjmy domácností by se mohly dostat do potíží,“ objasňuje Ing. Pavel Ráliš, MBA, zakladatel značky fin4Business, která se věnuje poradenské a zprostředkovatelské činnosti v poskytování úvěrů včetně těch developerských. Potvrdil, že se vlastní bydlení stává luxusem, na nějž dosáhne jen málokdo. Aby si rodina mohla dovolit hypotéku, musí být její příjem nadprůměrný, a to také v závislosti na regionu, kde se plánuje usadit.


Příznivé změny podle všech indicií nenastanou ani letos. „Alespoň v první polovině roku se dá usuzovat na pokračující stagnaci úrokových sazeb, a to i přes fakt, že inflace pravděpodobně dosáhla již svého vrcholu a postupně bude klesat. To v řadě oblastí ještě sníží poptávku po pořízení vlastního bydlení, které je vázáno na hypoteční financování,“ předpovídá Pavel Ráliš. S tím souvisí i mírný útlum výstavby v roce 2022, který se celorepublikově pohyboval v řádu 7,7 %. Ani letos se pravděpodobně situace nezmění. Developerské společnosti proto hledají nové způsoby financování. Jedním z modelů je družstevní bydlení: „Developerské společnosti samozřejmě i nadále preferují výstavbu nových bytů pro okamžitý prodej, nicméně družstevní projekty jsou pro ně zajímavé právě proto, že žadatelem o úvěr se stává developer, respektive nově založené bytové družstvo, a nikoli jednotliví zájemci o bytové jednotky. Developer tak prodává družstevní podíly s možností převodu jednotlivých bytových jednotek do osobního vlastnictví,“ vysvětluje Ing. Nikola Mrovcová, která řadu let zastávala pozici manažerky týmu družstevního financování a nyní je obchodním spolupracovníkem značky fin4Business.


Družstevní typ bydlení má v Česku dlouholetou tradici. Podobně je tomu ale také v některých jiných zemích, například v Německu či ve Švýcarsku. Jeho výhodou je, že se šance na vlastní domov otevírá mnohem širšímu okruhu lidí. „Bytové družstvo navíc zastává roli správce bytového domu a veškerá jednání s finanční institucí probíhají v jeho režii. Budoucí členové družstva složí počáteční platbu, a to obvykle ve výši 20 % z ceny bytu. Družstevníci pak měsíčně platí takzvané nájemné zahrnující splátky dlouhodobého investičního úvěru a náklady na údržbu a správu domu,“ popisuje Nikola Mrovcová. Pokud by například stát vyjádřil podporu tomuto druhu bydlení, může to být jedním z řešení současné bytové krize a způsob, jak zajistit kvalitní bydlení mladým lidem a rodinám.


Také pro finanční instituce, které poskytují prostředky na družstevní výstavbu, se jedná o atraktivní projekty. Přináší jim to zjednodušení v celém vyřizovacím procesu. „Klientem se stává bytové družstvo, jehož zakládajícími členy jsou ve většině případů developerské společnosti, se kterými mají banky již obvykle předchozí zkušenosti z oblasti vlastního developmentu, a dále pak zavedené správcovské společnosti. Banka má pak samozřejmě zajištěn úvěr i zástavou dané nemovitosti,“ přibližuje Pavel Ráliš. Družstevní bydlení se stává opět trendem, který bude významně podle odborníků fin4Business významně provázet celý rok 2023 a potrvá minimálně další dva roky. Řada developerů do svého portfolia tento typ výstavby již zařadila nebo se k tomu chystá.Autor: Marie Dvořáková

Datum: 2.3.2023


コメント


bottom of page