top of page

Pro dostupné bydlení v České republice

FINEP v datech, číslech a komentářích za rok 2021.


V roce 2021 prodal FINEP na českém trhu 807 bytových jednotek. Důležitější než samotný počet je nicméně další posun ve strategické spolupráci s partnery, která se i s ohledem na neustále rostoucí ceny nemovitostí snaží udržet dostupnost bydlení v České republice. FINEP se dlouhodobě věnuje rozvoji družstevního bydlení, které umožní najít nový byt stovkám klientů ročně, bez nutnosti podstupovat proces vyřizování hypotéky. Nově ve spolupráci s residenčními fondy FINEP připravil a připravuje několik projektů, které přiblíží bydlení dalším skupinám obyvatel, mimo jiné formou nájemního bydlení. Právě rozvoj v tomto segmentu je nyní pro společnost prioritní. Naplní se tak dlouhodobá strategie společnosti FINEP rozprostřít nabídku mezi tři pilíře – bydlení družstevní, nájemní a vlastnické.„I v roce 2021 bylo naší největší snahou pokračovat v dlouhodobé podpoře dostupnosti bydlení. A to prostřednictvím nabídky trojkombinace vlastnického, družstevního, a nájemního bydlení,“ říká Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti FINEP.Jak dodává, do přípravy nových projektů tvrdě zasáhla nejen pandemie, která způsobila akutní nedostatek pracovních sil a stavebního materiálu, a tedy zásadní zvýšení jejich cen, ale například také regulační kroky České národní banky v oblasti hypoték.„Letošní rok patří k těm nejkomplikovanějším, které jsme za více než čtvrtstoletí na trhu prožili a zvládli. V takto rozbouřené době se potvrdilo, jak důležité je mít kolem sebe dlouhodobé a


spolehlivé obchodní partnery,“ podotýká Pardubický. „Pro rok 2022 plánuje FINEP nabídnout na trh řádově stovky nových bytů, a to jak ve stávajících lokalitách, tak i v nových, které připravuje do prodeje. Očekáváme, že rok 2022 bude z ekonomického pohledu opět složitý, tedy bude nadále ovlivňován pokračující pandemií, zvyšujícími se stavebními náklady, rostoucí inflací i výší hypotečních sazeb,“ předpokládá Ing. Tomáš Pardubický.Velkou výzvou také bude, jak se selským rozumem přistoupit k otázkám ESG, evropské taxonomii, a regulacím, které jsou již v platnosti nebo se připravují.


„Výpadek individuálních kupujících s hypotékou překryje poptávka investičních fondů, tedy i v letošním roce budeme bojovat spíše s nedostatečnou nabídkou bytů,“ predikuje Pardubický.Z urbanistického hlediska bude FINEP i nadále významným spolutvůrcem rozvoje Prahy prostřednictvím developmentu moderních, ekonomicky i ekologicky soběstačných městských čtvrtí.


„Již více než čtvrtstoletí přemýšlíme o městě, tvoříme a budujeme jej tak, aby se našim klientům v místě jejich domova spokojeně a dobře bydlelo i žilo,“ komentuje strategii firmy její generální ředitel.Proto FINEP dbá nejen na zastoupení všech tří forem bydlení v nich, ale také na občanskou vybavenost, komunitní způsob života, podporu principu města krátkých vzdáleností, a takových řešení, která jsou na jednu stranu podstatná pro dlouhodobou udržitelnost lokalit, čtvrtí a celého měst a na druhé straně dávají smysl ekonomický i společenský pro ty, kdo v místě žijí.


14. 1. 2022, TZ: finep.cz
Comments


bottom of page