top of page

Měřiče musí mít každý. Jak teplo rozúčtujete, se můžete domluvit.


Musí mít kalorimetry nebo poměrové měřiče tepla od ledna instalovány všichni?

 

Ano, tato povinnost se vztahuje na všechny majitele bytových domů, developery, společenství vlastníků či bytová družstva, kteří nakupují od dodavatele tepelnou energii na vytápění či ohřev vody nebo ji sami vyrábějí (například vlastním kotlem). Indikátory a měřiče spotřebovaného tepla nebo teplé vody v domě musí mít všechny byty i nebytové prostory (například garáže, kanceláře, sídla firem), ale nikoliv chodby, kočárkárny, prádelny nebo sušárny, protože ty mohou využívat všichni obyvatelé domu (a spotřebovaná energie se mezi ně většinou rozdělí rovným dílem). Podle novely zákona je nemusí instalovat majitelé rodinných domů, chat, chalup a dalších objektů, které užívá jenom jeden vlastník (hotely, školy...), protože tam majitel domu nemusí dělat jednou za rok vyúčtování dodávek tepla a teplé vody.

zdroj: TEST DNES


Musí se teplo následně rozúčtovat podle údajů naměřených kalorimetry a indikátory?

Zatím ne. Ačkoliv jeden měřič stojí obvykle mezi 300 a 700 korunami, a účet za instalaci se tak v jednom domě počítá v řádech desítek tisíc korun, mohou se prozatím koncoví spotřebitelé domluvit, že nakonec zvolí pro rozúčtování nějaký jiný způsob. "Nicméně to v žádném případě neznamená, že by tím zanikala povinnost měřiče instalovat," důrazně připomíná mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Miroslav Kynčl.


Shoda na tom, že se bude teplo na jednotlivé domácnosti rozpočítávat třeba podle podlahové plochy, ovšem musí být stoprocentní -není tedy možné některé "kverulanty" přehlasovat. A ještě jedna důležitá poznámka: možnost rozúčtování, které nevyužívá údaje z indikátorů a měřičů, zřejmě skončí. Prozatím se mohou koncoví spotřebitelé odvolávat na stávající zákon č. 67/2013 Sb., který upravuje některé problémy spojené s užíváním bytů a nebytových prostor.

Chystá se ovšem novela. "Tu nyní projednává Poslanecká sněmovna. V ní se mimo jiné upřesňuje, že náklady na dodávku tepelné energie pro vytápění a společnou přípravu teplé vody se rozúčtují vždy z náměrů," upozorňuje mluvčí ministerstva.


Je možné instalovat všechny typy indikátorů a měřičů, které jsou na trhu? A lze nechat na radiátorech stávající přístroje?

Ano, majitelé bytových domů mají vcelku volné ruce. Cílem prováděcí vyhlášky k zákonu č. 406/2000 Sb. totiž nebylo omezovat už používaná zařízení nebo nutit majitele domů k nákupu konkrétních měřičů.

"Vyhláška umožňuje využít více druhů zařízení," připomíná Kynčl, že v případě obvyklého rozvodu tepla, kdy jsou v bytě či nebytovém prostoru umístěny radiátory, umožňuje vyhláška volbu ze čtyř druhů přístrojů.

První - a nejdražší - variantou jsou takzvané kalorimetry, druhou možností jsou indikátory spotřeby umístěné přímo na radiátorech, další jsou poměrové měřiče namontované na odtokové trubce a poslední typ umožňuje takzvanou denostupňovou metodu (komplikovanější, ale přesnější, je založena na měření rozdílu vnitřní a vnější teploty). Pokud už tedy v bytě máte namontovány indikátory nebo kalorimetry, zákonu zřejmě vyhovíte.

Zdroj: firmy, které dodávají měřicí techniku


Výjimkou mohou být domy, kde teplo vstupuje do bytu nebo nebytového prostoru a vystupuje z něj v jednom místě (tedy kde nefungují takzvané "stoupačky"). Tam jsou ze zákona povinné kalorimetry. Pokud byste ovšem měli na radiátorech instalovány poměrové měřiče, máte dost času na jejich výměnu. "Kalorimetry tu musí být namontovány až po skončení životnosti těchto přístrojů. Ta je přitom 10 až 15 let," doplňuje Kynčl a zdůrazňuje: "Celý dům musí být vybaven přístroji shodného typu a pracujícími na základě stejného systému."


Mají se lidé obávat kontrol Státní energetické inspekce? A hrozí pokuty těm, kteří ještě indikátory nenamotovali?

Inspektoři se na kontroly vydávat budou, zatím se však hříšníci nemusí pokut bát. Ředitel Státní energetické inspekce Pavel Gebauer ostatně již několikrát veřejně zopakoval, že inspektoři budou zatím majitele domů spíš vybízet k nápravě. Pokud se jí ovšem dlouhodobě nedočkají, začnou za porušování zákona ukládat pokuty. A nejsou to žádné drobné: právnická osoba může zaplatit až do 200 tisíc, fyzická do 50 tisíc korun.

Jestliže se však vaše sdružení vlastníků jednotek rozhodlo, že zákonu nevyhoví, nemusíte se vy jako fyzická osoba bát sankcí. Stejně tak se postihu vyhne SVJ, které měřiče nechalo nainstalovat, ale někteří majitelé bytů montáži zabránili.


Kdo poradí s výběrem indikátoru? Kdo vysvětlí zákonné normy?

Vyznat se v nabízených typech přístrojů není snadné, ještě komplikovanější je zorientovat se ve všech legislativních úpravách. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se například na energetická konzultační a informační střediska (www.mpo-efekt.cz/cz/ekis), kterých je v Česku šedesát a jejichž provoz podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Otázky je možné posílat také přímo na ministerstvo, případně vám poradí na krajských pracovištích Státní energetické inspekce, jichž je celkem deset. Jak měřit spotřebu. Dům s horizontálním rozvodem tepla

Kalorimetry

Pokud je v domě centrální rozvod tepla, k němuž jsou jednotlivé byty a nebytové prostory napojeny jedním vstupem, který je dál rozveden k radiátorům, pak musí být u vstupu do bytu namontován takzvaný kalorimetr. Ten přímo a přesně měří spotřebované teplo. Kalorimetr musí mít úřední ověření a musí být pravidelně kalibrován. Povinnost osadit rozvody tepla kalorimetry se týká především domů ve starší zástavbě, kde nejsou takzvané "stoupačky", případně některých novostaveb.


Dům s vertikálním rozvodem tepla

Poměrové měřiče neměří skutečnou spotřebu, mají jen za úkol spravedlivěji rozúčtovat náklady na topení. Indikátor zaznamená počet "protopených" dílků v bytě, který odpovídá podílu na spotřebě celého domu. Indikátor na radiátoru K dispozici jsou zastaralé odpařovací a nové digitální (odečet může provádět osobně technik nebo přístroj umožňuje rádiový dálkový odečet), přístroje registrují teplo dodané do radiátorů.

Indikátor na odtokové trubce Rozhodující není teplo dodané radiátorem, ale vypočítaná průměrná teplota v místnosti, která se měří na odtokové trubce radiátoru (český patent společnosti VIPA). Denostupňová metoda Je založena na soustavném měření rozdílu mezi teplotou v interiéru a exteriéru (pro každou místnost se načítají takzvané "denostupně"), pro výpočet podílu bytu na celkových nákladech domu se denostupně vynásobí objemem jednotlivých místností. (man)


Co je nového Od 1. ledna 2015 je povinné měřit spotřebu tepla pomocí kalorimetrů či indikátorů, aby mohla být spravedlivě rozpočítána pro jednotlivé odběratele v domě. Podle dodavatelských firem ještě přibližně desetina bytových domů však povinnost nesplnila. Přitom technici mají termíny plné až do konce února. Řešením pro případnou kontrolu Státní energetické inspekce je uzavřít smlouvu na montáž techniky s vybraným dodavatelem a tu inspektorům předložit.

500 korun stojí průměrně jeden indikátor spotřeby tepla.

10 % bytů podle odhadů stále nemá měřiče namontovány.


Musíte mít doma měřiče?

Domy napojené na dálkové vytápění

Domy s vlastní kotelnou

Rozvod tepla ze zdroje v bytě

Nájemník v obecním bytě


ANO Povinnost měřit spotřebu tepla platí pro všechny. Ve společných prostorách to není nutné, tam se spotřeba rozúčtovává mezi jednotlivé uživatele.


ANO V domě se dál rozúčtovává teplo pro jednotlivé byty a nebytové prostory, a tak povinnost měřit spotřebu platí pro všechny.


NE Náklady na topení jsou součástí každoročního vyúčtování za plyn nebo elektřinu.

Majitel bytu, člen SVJ


ANO Povinnost měřit spotřebu tepla platí pro všechny. Pokud společenství vlastníků jednotek souhlasí, může se domluvit na alternativním způsobu rozúčtování tepla.


ANO V domě se dál rozúčtovává teplo pro jednotlivé byty a nebytové prostory, a tak povinnost měřit spotřebu platí pro všechny.

Byt ve vlastnictví družstva


ANO Povinnost měřit spotřebu tepla platí pro všechny. Při 100procentním souhlasu uživatelů bytů je možné zvolit i jiný způsob rozúčtování, chystá se však novela zákona, která zavede povinnost vycházet při rozúčtování z náměrů kalorimetrů a indikátorů.


ANO V domě se dál rozúčtovává teplo pro jednotlivé byty a nebytové prostory, a tak povinnost měřit spotřebu platí pro všechny.

Majitel rodinného domu, chaty či chalupy

NE V domě se dál neprovádí rozúčtování tepla.

Comentários


bottom of page