top of page

Malý háj VII slavnostně zahájil výstavbu.

Aktualizováno: 22. 2. 2019

Slavnostní zahájení výstavby se datuje 24. 4. 2018. Předtím předcházelo nabytí  účinnosti stavebního povolení na bytový dům Malý háj VII. ku dni 19. 4. 2018.

 

Pro klienty to znamená, že v nejbližších dnech se postupně budou moci vyjadřovat k tzv. "klientským změnám" svého bytu. To zpravidla zařizuje, vyřizuje případně zprostředkuje ten, kdo uzavřel s klienty smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu.


V případě Malého háje VII je to bytové družstvo Malý háj, dále jen BDHM.


Klienti se mají na co těšit!


Více fotodokumentace ze slavnostního zahájení na: http://www.bydlenisprirodou.cz/galerie

Comments


bottom of page