top of page

Nová fakta ke stanovám SVJ


Zdroj: Domov

 

Z § 3041 občanského zákoníku vyplývá, že společenství vlastníků jednotek (SVJ) mu mají své stanovy přizpůsobit do konce roku 2016 a doručit je rejstříkovému soudu. Již do konce roku 2015 měla podle § 3042 provést změnu názvu ta SVJ, jejichž název až doposud neobsahoval slovo "společenství vlastníků", ale pouze "společenství".


Dříve byly k dispozici vzorové stanovy vydané nařízením vlády, nová právní úprava však nic takového nenabízí. Zato máte šanci přizpůsobit stanovy činnosti konkrétního SVJ: zákon umožňuje autonomní postup.


Jelikož změna stanov představuje poměrně složitý proces, pro SVJ je připraven speciální balíček služeb. Ten lze využít také při zakládání nového SVJ nebo přerodu bytového družstva (BD) ve společenství vlastníků. Zmíněných služeb mohou využít pro nové stanovy i BD (ač to zákon požadoval již do konce června 2014). Budete-li se změnou otálet, může Vás soud vyzvat ke konání pod pokutou až 100 000 Kč.

V krajním případě je možná sankce úředního zrušení a tím zablokování jakýchkoliv převodů bytů v domě. Občanský zákoník ukládá, že SVJ musí ve stanovách upravit název tak, aby obsahoval sousloví "společenství vlastníků", určit sídlo a upřesnit práva a povinnosti členů výboru. SVJ si však může vybrat, zda bude mít v čele vícečlenný výbor, nebo jen předsedu jako jednotlivce.


Nově musí být přesně stanoveno, kolik má výbor členů a na jak dlouho jsou voleni. Nemělo by to ovšem být např. 50 let, protože tím by se popřel princip volených orgánů. Většina SVJ má stále ve stanovách původní požadavky na usnášeníschopné minimum členů schůze. V praxi tak členové svou neúčastí celou schůzi blokují. Proto se doporučuje snížit kvórum na minimální zákonnou úroveň. Nové stanovy musí také obsahovat pravidla správy a užívání domu a pravidla pro tvorbu rozpočtu. Odlišně od zákona lze upravit třeba vyúčtování služeb (podle počtu osob, velikosti bytu či jiných kritérií  např. vlastník jednotky v přízemí nemusí platit náklady na výtah).

Comentarios


bottom of page