top of page

Družstva mohou rozhýbat bytovou výstavbu


Zdroj: Magazín Profit, Autor: Dalibor Dostál

Rozhovor s Annou Ježkovou, předsedkyní družstva Coop Development

České stavebnictví patří mezi největší oběti ekonomické krize, která trvá již od roku 2008. Jedním z impulsů k rozhýbání bytové výstavby by podle Anny Ježkové, předsedkyně družstva Coop Development, by mohla být renesance družstevního vlastnictví bytů.

 

Když se řekne družstevník, představí si velká část lidí holínky, rádiovku a venkov. Proč nyní usilujete o renesanci tohoto termínu v bytové výstavbě?

Nejde nám ani tak o termín, jako o koncept, kdy je družstevní bytová výstavba jedním z alternativních způsobů jak organizovat a financovat bytovou výstavbu. Mnoho lidí nechce, nebo nemůže využít hypotéku při financování vlastního bydlení například malí živnostníci, mladí lidé, kteří teprve začínají pracovat, či mladé rodiny, cizinci a starší generace.


Jaká byla situace bytových družstev po roce 1989? Vznikala nová nebo spíše jen přežívala ta již existující?

Po roce 1989 v podstatě nová družstva vznikala jen minimálně. Ve většině případů spíše zanikala nebo se transformovala.


Co přináší družstevní bytová výstavba aktuální bytové situaci v ČR?

Výstavba družstevní formou přináší na bytový trh v České republice novou, ale z minulosti ověřenou variantu vlastnictví a rozšiřuje tak nabídku dostupného bydlení pro klienta. Družstevní bytová výstavba navazuje v České republice na dlouholetou tradici, která se datuje přes sto let. Klientovi může nabídnout například větší flexibilitu v nakládání s bytem, není totiž vázán vlastnickým právem k bytu a převod družstevního podílu je administrativně a finančně méně náročný než prodej bytu.


Čím?

Umožňuje klientovi financovat pořízení nového bydlení prostřednictvím úvěru bytového družstva bez časově náročného jednání klienta s bankou při prokazování svých příjmových či majetkových schopností. V konečném důsledku může po splacení úvěru družstvem dojít k převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva. Je to tedy ideální model vlastnictví pro klienta, který chce být flexibilní například na trhu práce.


V čem vidíte největší výhodu družstevního vlastnictví?  

Družstevní bydlení je výhodná kombinace vlastnického a nájemního bydlení. Pořídit nový družstevní byt lze v každém věku, a to i bez hypotéky, bez dluhů a bez prokazování příjmů, navíc ho lze po úplném splacení převést do vlastnictví. Snadný je také prodej družstevního bytu formou převodu členských práv a povinností na nového člena i před úplným splacením bytu, při tomto prodeji se neplatí daň z převodu nemovitosti.

 

Anna Ježková

Předsedkyně Coop Development. Od roku 2003 pracuje ve společnosti Atkins a Langford Development a je její spolumajitelkou. Od roku 2011 se angažuje v občanském sdružení reSITE jako hlavní poradce platformy, která podporuje spolupráci a dialog odborníků a veřejnosti o efektivnějším městském plánování. V roce 2008 získala titul MBA na Institut Franco-Tcheque de Gestion. Mluví francouzsky, anglicky a španělsky.

 

V čem se liší od koupě bytu do osobního vlastnictví nebo hypotéky?

Družstevník je členem družstva, které příslušný byt vlastní. Žadatelem o úvěr je bytové družstvo, nikoliv družstevník. Ten se díky tomu nemusí sám zadlužovat a ani nikomu prokazovat svůj příjem, jako kdyby žádal o úvěr sám. Družstevník složí pouze členský vklad, který v současnosti činí obvykle 25 až 30 procent kupní ceny bytu a zbytek ceny pak splácí formou konstantních měsíčních splátek po dobu 20 až 25 let. Družstevní bydlení tedy kombinuje nájemní vztah s právem na budoucí vlastnictví bytu. Oproti běžným hypotékám má družstevník jednou za smluvené období s bankou možnost zbývající cenu bytu částečně nebo úplně splatit, a to i bez jakýchkoliv sankcí. Po uhrazení celé ceny bytu ho pak lze také převést do osobního vlastnictví.


Nemusí se lidé bát, že byt nebude nikdy jejich, navždy zůstane v družstvu?

Pokud budoucí družstevník má zájem o převedení bytu do vlastnictví, stačí si ověřit ve stanovách daného družstva, že to možno je.


Především na konci 90. let se objevily u některých družstev ekonomické problémy, skončily v konkurzu. Nehrozí opakování podobných problémů, které by mohly připravit lidi o byty?

Začátky devadesátých let měly svá specifika ve všech oblastech, nebyla to pouze družstva, která končila konkurzy či vytunelováním.  Současné právní vědomí a legislativní rámec značně limitují toto riziko.


Je družstevní bydlení úplně pro každého nebo jsou skupiny zájemců o bydlení, kterým nabízí větší přínos?

Je několik situací, kdy je družstevní bydlení výhodnější. Je to například, pokud zájemce o bydlení chce bydlet ve vlastním, nemá dost finančních prostředků na koupi nového bytu a nechce se zadlužovat. Výhodné je to také, pokud má zájemce nepravidelnou, i když dostatečnou, výši příjmu a nedosáhne tím pádem na hypotéku. Zájemce také může mít záznam v rejstříku dlužníků, a tedy zavřenou cestu k hypotéce, proto je pro něj družstevní vlastnictví výhodnější. Lepší je to také pro toho, jemuž rodiče chtějí zajistit výhodné bydlení například při studiu. Pomohou s členským vkladem a měsíční splátky si potom děti platí sami. Výhodné je to také, pokud se zájemce stěhuje často za prací a hledá příznivé bydlení. Družstevní bydlení může být také výhodnou investicí finančních prostředků.


Naznačila jste, že by družstva mohla rozhýbat výstavbu. Vysvětlete prosím jak? Je to v tom, že družstvo dostane úvěr spíš než soukromá osoba? A poskytují banky družstvům v současnosti úvěry bez problémů?

Družstva nabízejí možnost bydlení klientovi, který doposud tuto možnost neměl. Družstvo, které je profesionálně řízené má velkou pravděpodobnost, že získá úvěr lépe než např. samostatně výdělečné osoby. Poskytování úvěrů družstvu není samozřejmostí a ne všechny banky tyto úvěry poskytují.


A vědí lidé o výhodách družstevního bydlení? Plánujete vy a další družstva nějakou osvětovou kampaň, která by mohla podpořit bytovou výstavbu?

Samozřejmě plánujeme osvětovou kampaň a jedním z našich cílů  je informovat maximum lidí o výhodách družstevního bydlení,  mimo jiné k tomuto účelu byla také založena naše společnost Coop Development.


Jaké jsou přínosy družstevní výstavby pro malé a střední firmy?

Jelikož stavební průmysl je jedním z motorů naší ekonomiky, nabídka družstevní výstavy se snaží oživit tento segment, který je dlouhodobě v recesi. Malé a střední firmy, které se ve většině případů podílejí pod vedením generálního dodavatele na stavbě, tedy mohou profitovat z rozšíření nabídky bydlení a ze zakázek, které tímto způsobem připravují generální dodavatelé.  Je třeba si uvědomit, že zásadně odlišné vlastnické vztahy, kdy na rozdíl od společenství vlastníků jednotek je bytové družstvo nadále vlastníkem celého domu, mají dopad i na proces výstavby domu a jeho následného provozu a správy. V konečném důsledku mají bytová družstva větší prostor ke společné koordinaci stavebních úprav v domě i jednotlivých bytech i po dobu dalšího fungování družstva, což může být příležitostí pro menší firmy i drobné podnikatele.


Je tento koncept dlouhodobý nebo slouží spíše k překlenutí aktuální krize ve stavebnictví?

Je to nepochybně dlouhodobý koncept, který v zahraničí zaujímá desítky procent na celkovém trhu s bydlením. V České republice byl sice často spojován s masivní výstavbou v sedmdesátých letech minulého století, proto se nyní snažíme o regeneraci tohoto termínu.


JAK JE TO V EVROPĚ


Jak je to v zahraničí? Patří tam bytová družstva k důležitým formám vlastnictví nemovitostí?

Jde o formu vlastnictví, která je běžná po desetiletí ve vyspělých státech západní Evropy například ve Francii či Anglii je tento způsob hojně využívaný. Lidé jsou tam zvyklí víc cestovat za prací a bydlet na více místech během svého života. U nás je přístup lidí jiný, což se projevuje i na trhu práce.


Proč podle Vás zájem o družstevní výstavbu v posledních dvaceti letech opadl?

V rámci bytové politiky České republiky bylo podporováno zejména vlastnické bydlení, což reflektovalo i společenský trend, až v posledních letech se opět družstva znovu objevují.


Prosazujete nebo prosadili jste již tedy podporu družstevního bydlení?

V rámci přípravy koncepce bytové politiky pro roky 2012 až 2020 jsme se snažili prosazovat podporu nájemního bydlení, jejíž součástí je i podpora družstevního bydlení. Myslíme si, že tento segment je v Čechách třeba dále rozvíjet, nicméně stejně tak jako v jiných odvětvích narážíme na nestabilní politickou situaci v zemi.


Znamená to, že možnosti v zákonech jsou, ale záleží na aktuálním složení vlády, nakolik jsou využívány?

Je to přesně tak, možností je řada. Politická reprezentace určuje, čemu dá prioritu. Pokud se mění příliš často, není to ideální pro žádné odvětví, tedy ani pro stavebnictví. Navíc to ztěžuje komunikaci mezi privátním a státním sektorem v případě bydlení, je to tedy například komunikace mezi privátními bankami a Státním fondem rozvojem bydlení.


Jaké konkrétní kroky by se v rámci podpory družstevního bydlení měly dělat?

V rámci Evropy existují různé druhy podpor, které fungují jako určitá pomoc pro stavebnictví. Například ve Francii mohou lidé, kteří investují do bydlení, odečítat cenu bytu v dani z příjmu po dobu devíti let. U nás podobná podpora zatím neexistuje. Snažili jsme se prosadit podporu formou garancí pro projekty výstavby nájemního bydlení.


Jak taková garance vypadá v praxi?

Garance je vydávána Státním fondem rozvoje bydlení a je určená pro výstavbu nových nájemních domů. Stát v jejím rámci ručí za část úvěru pro konkrétní projekt u privátní banky.


Víte, kolik peněz je na tyto účely v rozpočtu garančního fondu pro letošní rok?

V rámci současné bytové politiky České republiky existuje podpora nájemního bydlení formou úvěrů a formou státní garance. Státní fond rozvoje bydlení,  dle mně dostupných informací, obdržel na úvěry podporující nájemní bydlení 200 milionů korun pro všechny projekty na území České republiky.

Je to dost? Může to družstevní výstavbu nějak zásadně rozhýbat?

Rozpočet jednoho projektu o velikosti padesáti bytů se v regionu může pohybovat kolem 100 milionů korun, tato alokace se mi zdá poněkud limitující.


CÍL: 20 PROCENT


Jaký je nyní podíl družstevních bytů na trhu?

V roce 2011 byla dokončena pouze 3 % bytů družstevní formou. Snažíme se o renesanci družstevnictví, kdy od loňského roku naše společnost dala na trh přibližně čtyři stovky bytů v různých lokalitách všechny však stavěné družstevní formou. Tyto byty se převádějí, tedy věříme, že podíl družstevních bytů na trhu určitě začne růst.


Jsou i další projekty?

Určitě ano. Spolupracujeme například se společností Finep. V rámci této spolupráce bychom chtěli být první v Praze v oblasti družstevního bydlení. Tímto typem výstavby se zabývá také společnost Trigema. Na druhou stranu jsou i developerské společnosti, pro které to představuje příliš odlišný přístup od jejich zaběhnutého schématu prodeje bytů a  nechtějí se tímto typem výstavby zabývat.

Jaký podíl družstevního bydlení by byl v České republice podle Vás odpovídající?

Pokud by v Česku bylo dvacet procent bytů  stavěno do družstva, bylo by to adekvátní, vzhledem k situaci na trzích v západní Evropě.


Iniciují vznik nových družstev hlavně developerské společnosti, které chtějí podpořit poptávku po bytech?

Je to velmi častý případ. Kromě toho mohou družstva vznikat také privatizací obecních bytů. Je to často výhodnější forma, než společenství vlastníků, kde je občasně těžké dosahovat shody na údržbě domů a podobně.


Spolupracujete s některými družstvy, která v Česku tradičně působí?

Ano, spolupracujeme v rámci České republiky s několika družstvy například SBD Praha či SBD Olomouc.


V čem spolupráce hlavně spočívá?

V rámci strategie obnovy a rozvoje družstev spolupracujeme s družstvy, která fungovala celá desetiletí.  Vycházíme z jejich zkušeností a  snažíme se oslovovat jejich klienty případně děti těchto klientů coby novou generaci pro družstevní projekty.


Nový občanský zákoník přinese změny do řady oblastí. Jak se dotkne bytových družstev?

V novém občanském zákoníku jsme zaznamenali mnoho změn, které se odrazí v přípravě smluv a stanov pro družstvo. Detailně se touto problematikou nyní zabýváme a řešíme důsledky tohoto nového právního rámce zejména na naše aktuální klienty.

Kommentare


bottom of page